Armatura Spożywcza

Kołnierze

Przepustnica - przemysł spożywczy

Zasuwa nożowa z płaszczem grzewczym

Zawory dla przemysłu spożywczego